top of page

กะละมังเคลือบ ชามเคลือบ ทรงคลาสสิค ตรากระต่าย

RBB16YGREENL 16 ซม. สูง 4.5 ซม. ความจุ 300 มล.

RBB18YGREENL 18 ซม. สูง 5 ซม. ความจุ 450 มล.

RBB20YGREENL 20 ซม. สูง 5 ซม. ความจุ 550 มล. 

RBB22YGREENL 22 ซม. สูง 6 ซม. ความจุ 1000 มล. 

RBB24YGREENL 24 ซม. สูง 6.5 ซม. ความจุ 1100 มล.

 

สินค้าภาชนะเคลือบอีนาเมล
วิธีการใช้

- ใช้สำหรับเป็นภาชนะใส่อาหารหรือสิ่งของทั่วไป
- สามารถนำไปใช้กับ เตาแก๊ส เตาไฟ เตาอบ เตาถ่าน
เตาไฟฟ้า ซึ้งนึ่ง ตู้เย็น เตาแม่เหล็กไฟฟ้า และ หม้อทอดไร้น้ำมัน
* ไม่สามารถใช้ได้กับเตาไมโครเวฟ
(เนื่องจากภาชนะเคลือบอีนาเมลนั้นทำจากโลหะ)

การดูแลรักษา
- ระวังการการกระทบกระแทกกับพื้นผิวที่แข็ง
เพราะอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการกะเทาะได้
- หากจุดที่มีการกะเทาะของผิวผลิตภัณฑ์อยู่ภายในภาชนะ
ควรงดใช้ใส่อาหารเพราะผิวภาชนะเคลือบอีนาเมล
ที่กะเทาะออกมามีความคม
- ล้างทำความสะอาดโดยการใช้ฟองน้ำ
พร้อมน้ำยาล้างจาน และตามด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
- สามารถใช้กับเครื่องล้างจาน
- ควรตากหงาย หรือเช็ดผลิตภัณฑ์ให้แห้งก่อนเก็บ

กะละมังเคลือบ ชามเคลือบ ทรงคลาสสิค Brand Rabbit กระต่าย