top of page

ชุดกระบวยตะหลิว ไม้ยางพารา

ไว้ตัก ผัด คลุกสลัด เสริฟอาหาร หรือตกแต่งให้บรรยากาศ

บนโต๊ะอาหารดูน่ารับประทานมากขึ้น 

ข้อควรระวัง

ไม่วางชุดตะหลิวลงบนภาชนะที่มีความร้อน

ไม่ควรล้างด้วยของมีคม ควรใช้ฟองน้ำลูบเบาๆ

หลังจากล้างควรตากให้แห้งทุกครั้ง 

ชุดกระบวยตะหลิว เหลืองจุดขาว Gift Set E

SKU: LTSETE
฿950.00Price