131041    ถาดกลม Ø16   กว้าง 40.6สูง 3.4

131046    ถาดกลม Ø18  กว้าง 45.7  สูง 3.9

131050    ถาดกลม Ø20  กว้าง 50.8  สูง 4.2

ถาดกลม 16"- 20" หัวม้าลาย

฿488.00Price