top of page

หม้อกาแฟ รุ่นแวลู่แม็กซ์

  • หม้อกาแฟแวลู่แม็กซ์ 36 ซม. ฝา 2 ช่อง (14 นิ้ว) 42x36.5 ซม. ความจุ 35 ลิตร สเตนเลส Seagull นกนางนวล 100314636 (แต่ละช่องกว้าง 12 ซม.) 3,500 กรัม
  • หม้อกาแฟแวลู่แม็กซ์ 36 ซม. ฝา 3 ช่อง (14 นิ้ว) 42x36.5 ซม. ความจุ 35 ลิตร สเตนเลส Seagull นกนางนวล 100314637 (แต่ละช่องกว้าง 12 ซม.)

 

แต่ละช่องกว้าง 12 ซม. วิธีใช้ : ใช้หุงต้ม อุ่นอาหาร หรือน้ำ

ข้อแนะนำ : เริ่มใช้งานครั้งแรก ควรล้างให้สะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง
หลังจากใช้งานทุกครั้งล้างให้สะอาดและคว่ำให้แห้ง ภาชนะหุงต้มควรอยู่ห่างจากหัวเตาไฟไม่น้อยกว่า 5 ซม.

 

หม้อกาแฟแวลู่แม็กซ์ 36 ซม. ฝา 2-3 ช่อง (14 นิ้ว) สเตนเลส Seagull นกนางนวล

฿1,290.00Price