หม้อก๋วยเตี๋ยวไม่มีช่อง 40 ซม. พระอาทิตย์ SL SUS 430

ขนาด 40 ซม. สูง 39 ซม. 

จุได้ 48 ลิตร

 

ข้อควรระวัง

ไม่ควรตั้งไฟแบบไม่มีน้ำในภาชนะ

 

 

หม้อก๋วยเตี๋ยวไม่มีช่อง 40 ซม. พระอาทิตย์ SL SUS 430

SKU: 372401