100314217  หม้อก๋วยเตี๋ยวแวลู่แม็กซ์ 30 ซม. 2 ช่อง 12 นิ้ว 36x38.8 ซม. 22 ลิตร

100314202  หม้อก๋วยเตี๋ยวแวลู่แม็กซ์ 36 ซม. 2 ช่อง 14 นิ้ว 42x42.6 ซม.

 

100314205  หม้อก๋วยเตี๋ยวแวลู่แม็กซ์ 40 ซม. 2 ช่อง 16 นิ้ว 48x49.2 ซม. 50 ลิตร

 

100314208  หม้อก๋วยเตี๋ยวแวลู่แม็กซ์ 46 ซม. 2 ช่อง 18 นิ้ว 53.5x55.6 ซม. จุ 73 ลิตร

 

100314210  หม้อก๋วยเตี๋ยวแวลู่แม็กซ์ 51 ซม. 2 ช่อง 20 นิ้ว 59x57.7 ซม. 95 ลิตร

หม้อก๋วยเตี๋ยว แวลู่แม็กซ์ 2 ช่อง สเตนเลส Seagull นกนางนวล

฿1,135.00Price