หม้อก๋วยเตี๋ยว 2ช่องโค้ง 36 ซม. พระอาทิตย์ SL SUS 430

ขนาด 36 ซม. สูง 36 ซม. 

จุได้ 36 ลิตร

 

ข้อควรระวัง

ไม่ควรตั้งไฟแบบไม่มีน้ำในภาชนะ

 

 

หม้อก๋วยเตี๋ยว 2ช่องโค้ง 36 ซม. พระอาทิตย์ SL SUS 430

SKU: 372362