YSC005  เหล็กปิ้งปลาตะข่ายเหล็กชุบ คู่กลาง ตราหัวไก่

23.6x18.7x0.5 ซม.  ด้ามยาว 21 ซม. รวมด้าม 39.1 ซม. 

เหล็กปิ้งปลา ตะข่ายเหล็กชุบ คู่กลาง ตราหัวไก่

SKU: YSC005
฿25.00Price