top of page

ตะแกรงลวดเหล็ก ตะแกรงร่อนด้ามพลาสติก สีเทา สเตนเลส สหมิ่ง Sahaming เอ็มมงกุฎ

ใช้สำหรับประกอบอาหาร 

S/L Type : SST201

ตะแกรงลวดเหล็ก 14 ซม. ด้ามพลาสติก
ด้ามพลาสติก 14.2 ซม. ก้านยาวรวมด้าม 29.5 ซม.

คำแนะนำ :

1. ไม่ควรแช่หรือสัมผัสกรด/เกลือ/ด่างเข้มข้น เช่น น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำส้มสายชู
2. ไม่ควรใช้ฝอยเหล็กทำความสำอาด ควรใช้ฟองน้ำ
3. หลังทำความสะอาดควรเช็ดให้แห้ง
คำเตือน : ห้ามใช้กับเตาไมโครเวฟ
ผลิต จีน

ขนาด

  • KC5114 : 14 ซม.
  • KC5116 : 16 ซม. 15.8x42.5 ซม.
  • KC5118 : 18 ซม. 18x44.5 ซม.

ตะแกรง ด้ามพลาสติก สเตนเลส สหมิ่ง Sahaming เอ็มมงกุฎ