...เก้าอี้ DIY /Stool ถอดประกอบได้...

เหมาะแก่การเคลื่อนย้าย ส่งสินค้าประหยัดพื้นที่ เก้าอี้สามารถรองรับน้ำหนัก 100 กก. ออกแบบและทำในไทย