โอนชำระสินค้าได้ที่
บริษัท คิ้วเข้มจำกัด
ประเภทออมทรัพย์ สาขาเยาวราช
0392298199
0323222363
0407055698

ทางเราไม่รับโอนเข้าบัญชีอื่น นอกเหนือที่แสดงข้างต้น ขอให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งที่มีการโอนชำระสินค้า

หากท่านลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันการชำระเงินได้ที่  

Shopping Cart

133 ชั้นที่ 2 ถนนเยาวพานิช แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 (0105558165200)  สำนักงานใหญ่