...ปิ่นโต ชอบชะมัด...

"...ซื้อปิ่นโตสวยๆ ปิ่นโตเคลือบ สไตล์น่ารักๆ มองหาปิ่นโตชอบชะมัด..."

เครื่องครัวราคาปลีก-ส่ง เครื่องเคลือบEnamel 

ปิ่นโต 2 ชั้น ชอบชะมัด
ปิ่นโต 3 ชั้น ชอบชะมัด