top of page

ปากคีบ Thumb (Dressing) Forceps 13-15-18 ซม. สเตนเลส Sphinx สิงห์หมอบ

  • M004 : ปากคีบ Thumb (Dressing) Forceps 13 ซม. 0.8x13x0.5 ซม. สเตนเลส
  • M007 : ปากคีบ Thumb (Dressing) Forceps 15 ซม. 0.8x15x0.5 ซม. สเตนเลส

 

Subject : ปากคีบ (thumb forceps หรือ dressing forceps)

ใช้หยิบจับเนื้อเยื่อ ที่ต้องอาศัยกำลังของหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลาง กดให้ปลายคีบชิดกัน

ใช้สำหรับจับยึดสิ่งของขนาดเล็ก ขนาดพอดีมือ ด้ามจับมีร่องสามารถจับ ช่วยกันลื่นได้

ทำจากสแตนเลสคุณภาพสูง ทนกรดทนต่อการกัดกร่อนทนต่อสนิม

วิธีใช้ : ภาชนะสเตนเลสใช้ใส่อาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ

ข้อห้าม : ห้