top of page

ชุดถาดไอศกรีม พร้อมฝา 1/4 6.5 -10 -15 ซม. สเตนเลส FOFO
Subject : สำหรับใส่ไอศกรีม วัตถุดิบ ภาชนะเครื่องครัวสเตนเลส วิธีใช้ ภาชนะสำหรับใส่อาหาร คำเตือน ทำความสะอาดหลังใช้งาน ใช้ในครัวเรือน ร้านอาหาร โรงแรม

 

SA81415-G

ถาดไอติมพร้อมฝา 1/4 15 16x26.5x14.5 ซม. สเตนเลส FOFO SA81415

ฝาถาดไอติม 1/4 16x26.3x2 ซม. สเตนเลส FOFO SA814G

 

SA81410-G

ถาดไอติมพร้อมฝา 1/4 10 16x26.5x9.5 ซม. สเตนเลส FOFO SA81410

ฝาถาดไอติม 1/4 16x26.3x2 ซม. สเตน