top of page

สินค้า ขันน้ำลายไทย สีเงิน ตราผึ้ง

ขันอลูมิเนียมลายไทย มีความเป็นเอกลักษณ์ ใช้ประกอบในงานพิธีต่างๆ งานสงกรานต์ สรงน้ำพระ งานบุญ มีความเป็นเอกลักษณ์

 

ขนาด

  • B312  ขันน้ำลายไทย (นูน) 12 ซม. 12x5 ซม.

น้ำหนักสินค้า 165 กรัม

  • B314 ขันน้ำลายไทย (นูน) 14 ซม. 14x6 ซม. 

น้ำหนักสินค้า 250 กรัม

  • B216  ขันน้ำลายไทย (นูน) 16 ซม. 16x9 ซม. 
  • น้ำหนักสินค้า 260 กรัม
  • B218  ขันน้ำลายไทย (นูน) 18 ซม. 18x10 ซม. 

น้ำหนักสินค้า 350 กรัม

ขันน้ำลายไทย สีเงิน อลูมิเนียม ตราผึ้ง

฿90.00Price