top of page

ชุดกระทะย่างเกาหลี 30 ซม. ตราร่ม + เตาย่างเกาหลี 30 ซม. ตราลูกศร SET-04

สินค้าในชุด

1 ชิ้น เตาย่างเกาหลี 30 ซม. 31.2x28.6x11.5 ซม. อลูมิเนียม ลูกศร 3-11030 ARRBBQST30

1 ชิ้น กระทะย่างเกาหลี 30 ซม. 30x36x4.5 ซม. อลูมิเนียม ร่ม 0630

ชุดกระทะย่างเกาหลี 30 ซม. ตราร่ม+เตาย่างเกาหลี 30 ซม. ตราลูกศร SET-04

SKU: SET-04
฿390.00Price