top of page

ตะเกียบเกาหลี สีเงิน-ทอง สเตนเลส Homio

640555 : ตะเกียบเกาหลีสีเงิน 23 ซม.

640556 : ตะเกียบเกาหลีสีทอง 23 ซม.

  •  ตะเกียบสีทอง เงิน ปลายด้ามตะเกียบเป็นทรงเหลี่ยม คีบง่าย ไม่ร้อนมือ ไม่กลิ้ง จับถนัด

ตะเกียบเกาหลี สีเงิน-ทอง สเตนเลส Homio

฿27.00Price
Color/สี