top of page

เตาย่างรูปทรงทานตะวัน

– โดยสามารถป้องกันการเคลื่อนที่ของเตาย่างและกระทะ

– ใช้คู่กับกระทะย่างเกาหลีมาตรฐานขนาด 30 cm.

– มีตะเเกรงเตาย่างสำหรับบรรจุถ่าน

– ผลิตโดยใช้ระบบฉีดอลูมิเนียมคุณภาพดี จึงทำให้ผิวเรียบเนียน สวยงาม มันเงา

และทนทานกว่าระบบเดิมที่เป็นอลูมิเนียมหล่อ

– สามารถใช้คู่กับสินค้าชนิดกระทะย่าง #311, 312

เตาย่าง รูปทรงทานตะวัน 30 cm. ตราถุงเงิน 118

SKU: 118
฿200.00Price