top of page

SCMC7W กระป๋องหู Enamel Mug 7 cm. 150 ML

สี ขาว

วัสดุ porcelain enamel on steel
สามารตั้งเตาทุกประเภท ยกเว้น เตา induction
ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยคุณภาพ food grade ภาชนะสามารถแยกเก็บอาหารในตู้เย็น
ห้ามใช้กับเตาไมโครเวฟ,ห้ามทำความสะอาดด้วยของมีคม,ห้ามตั้งบนเตาขณะภาชนะยังไม่ได้บรรจุอาหาร

กระป๋องหู Enamel Mug 7 cm. สีขาว ชอบชะมัด SCMC7W Shopchamuch

SKU: SCMC7W
฿360.00Price