top of page

เหล็กปิ้งปลา ตะข่ายเหล็กชุบ คู่ใหญ่  หัวไก่ YSC004

ขนาดสินค้า  29.5x25x0.5 ซม. ด้ามยาว 24.5 ซม. รวมด้าม 49.5 ซม. 

เหล็กปิ้งปลา ตะข่ายเหล็กชุบ คู่ใหญ่  ตราหัวไก่ YSC004

SKU: YSC004
฿60.00Price