top of page

ตะแกรงลวดเหล็ก กระชอนกรองเศษอาหาร กระชอนบดข้าว

สแตนเลส ด้ามไม้ สหมิ่ง Sahaming เอ็มมงกุฎ

ใช้สำหรับประกอบอาหาร ที่จับถนัด กระชับมือ

ล้างทำความสะอาดง่าย เพียงแค่ใช้ฟองน้ำกับน้ำยาล้างจาน (ห้ามใช้ฝอยขัดหม้อ)

 

ตะแกรงลวดเหล็ก 14 ซม. ด้ามพลาสติก
ด้ามพลาสติก 14.2 ซม. ก้านยาวรวมด้าม 29.5 ซม.

คำแนะนำ :

1. ไม่ควรแช่หรือสัมผัสกรด/เกลือ/ด่างเข้มข้น เช่น น้ำปลา น้ำมะนาว น้ำส้มสายชู
2. ไม่ควรใช้ฝอ