top of page

กระทะด้ามก้นตื้น 30-32 cm. ตราถุงเงิน

  • #434  ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.
  • #435  ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ซม.


– ด้ามจับเป็นเบคเคอไลท์ยาว 7 นิ้ว

– ผลิตโดยใช้ระบบฉีดอลูมิเนียมคุณภาพดี จึงทำให้ผิวเรียบเนียน สวยงาม มันเงา และทนทานกว่าระบบเดิมที่เป็นอลูมิเนียมหล่อ

– ผลิตจากเครื่องฉีดอลูมิเนียมเกรด A

ข้อแนะนำในการใช้

1.ควรใช้ไฟปานกลางหรือไฟอ่อนในการประกอบอาหาร

2.ไม่ควรใช้ฝอยขัดภาชนะหรือของมีคม

3.ไม่ควรเก็บภาชนะในที่ชื้น
 

กระทะด้ามก้นตื้น 30-32 cm. ตราถุงเงิน

฿235.00Price