131025    ถาดกลม Ø10  กว้าง 25.5  สูง 2.3 ซม.

131030    ถาดกลม Ø12  กว้าง 30.5  สูง 2.7 ซม.

131036    ถาดกลม Ø14  กว้าง 35.6  สูง  3  ซม.

ถาดกลม 10"- 14" หัวม้าลาย

฿202.00Price