top of page

28027  ถาดนึ่งกลม 27 ซม. กว้าง 32 ซม. ยาว 32 ซม. สูง 7 ซม. ความจุ 3 ลิตร

28025  ถาดนึ่งกลม 25 ซม. กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. สูง 7 ซม. ความจุ 2.5 ลิตร

28023  ถาดนึ่งกลม 23 ซม. กว้าง 27 ซม. ยาว 27 ซม. สูง 6 ซม. ความจุ 2 ลิตร

ถาดนึ่งกลม 2หู อลูมิเนียม ตราจระเข้

฿55.00Price