top of page

กล่องโหลอเนกประสงค์ ฝาสุญญากาศ ทรงกลม ความจุ 600-900 มล Pioneer

โหลอเนกประสงค์ ฝาสุญญากาศ เก็บรักษาของแห้ง ของสด ได้นาน

- ปิด-เปิดสะดวก คลายล็อค ด้วยการบีบ

- ทำจากพลาสติกเนื้อดี ไม่มีสารตกค้าง หรือ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

 

รุ่น/ขนาด

  • PN3301 : กล่องกลมสุญญากาศ

10.8x9 ซม. ความจุ 600 มล.

  • PN3301L/3 : กล่องกลมสุญญากาศ พร้อมช้อนตักสั้น

10.8x13.5 ซม. ความจุ 900 มล.

กล่องโหลอเนกประสงค์ ฝาสุญญากาศ ทรงกลม ความจุ 600-900 มล Pioneer

฿45.00Price