top of page

JCP5095 Micron Ware ฝาครอบพร้อมถาดรองไมโครเวฟ พลาสติก JCP เจ.ซี.พี

ขนาด 29.5x27x14.50 ซม.

วิธีใช้ : ฝาครอบอุ่นในไมโครเวฟ
ข้อแนะนำในการใช้ : ก่อนและหลังใช้งานควรทำความสะอาด
คำเตือน
1. ปลอดภัยใช้กับอาหาร
2. รับอุณหภูมิได้ที่ -20 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส

Micron Ware ฝาครอบพร้อมถาดรองไมโครเวฟ พลาสติก JCP

SKU: JCP5095
฿99.00Price